Praca zdalna - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Praca zdalna

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Praca zdalna

Od marca 2020 r. w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX