Skibińska Małgorzata, Praca w trakcie urlopu macierzyńskiego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Praca w trakcie urlopu macierzyńskiego

Czy można pracować w trakcie urlopu macierzyńskiego? Zasadniczymi celami urlopu macierzyńskiego jest zapewnienie kobiecie czasu na regenerację sił po porodzie oraz umożliwienie sprawowania osobistej opieki na dzieckiem. Prawo do urlopu macierzyńskiego należy traktować jako osobiste i niezbywalne prawo pracownika. Należy zwrócić uwagę, iż inaczej niż w przypadku urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego przepisy prawa pracy nie wskazują wprost, iż w okresie urlopu macierzyńskiego pracownik może świadczyć pracę. Pomimo tego świadczenie pracy w określonych sytuacjach jest dopuszczalne również w okresie urlopu macierzyńskiego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX