Praca w szczególnych warunkach i praca o szczególnym charakterze - OpenLEX

Kostrzewa Piotr, Praca w szczególnych warunkach i praca o szczególnym charakterze

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Praca w szczególnych warunkach i praca o szczególnym charakterze

Pojęcia „prace w szczególnych warunkach” i „prace o szczególnym charakterze” zostały zdefiniowane dla potrzeb ustawy o emeryturach pomostowych i służy wyodrębnieniu tych rodzajów prac, które uprawniają do emerytury pomostowej. Ustalenie zatem, czy dany pracownik wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ma zatem niebagatelnie znaczenie dla jego uprawnień emerytalnych. Wiek potrzebny do nabycia prawa do emerytury pomostowej jest bowiem niższy o 5 lat w stosunku do powszechnego wieku emerytalnego. Wykonywanie przez pracownika prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ma również istotne znaczenie dla pracodawcy, gdyż nakłada na niego szereg obowiązków (np. obowiązek prowadzenia wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?