Oleksyn Magdalena, Praca w niedzielę, święto oraz dni wolne od pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Praca w niedzielę, święto oraz dni wolne od pracy

Szczegółowe omówienie zagadnienia pracy w dni wolne. Powołując się na brak uregulowań w kodeksie pracy, autorka klasyfikuje dni wolne od pracy na podstawie innych źródeł prawa oraz określa granice czasowe pracy w niedziele i święta. W oparciu o kodeks pracy i inne odrębne ustawy wymienia sytuacje i zakłady pracy, w których praca w niedziele i święta jest dopuszczalna bądź niezbędna ze względów społecznych. Omawia – przytaczając przykłady – zasady wynagradzania pracy w dni wolne, w tym wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy; a także uprawnienia pracownika zatrudnionego w święto.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX