Lisowski Krzysztof, Praca nauczycieli w okresie przerw świątecznych, ferii i dodatkowych dni wolnych od zajęć

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Praca nauczycieli w okresie przerw świątecznych, ferii i dodatkowych dni wolnych od zajęć

W niniejszym opracowaniu omówiono zagadnienia dotyczące konieczności organizowania przez szkołę zajęć opiekuńczych w okresie przerw świątecznych, a tym samym nad koniecznością zobowiązania nauczycieli do pracy w tym czasie.

Szczególną uwagę poświęcono kwestii fakultatywności i obligatoryjności organizacji zajęć opiekuńczych w okresie przerw świątecznych, jak również w czasie dodatkowych dni wolnych od pracy zarządzonych przez dyrektora szkoły.

Zakres opracowania rozszerzono o tematykę pracy nauczyciela w okresie ferii zimowych i letnich, a więc w czasie urlopu wypoczynkowego.

Opracowanie z pewnością zainteresuje poruszoną w nim tematyką dyrektorów szkół, nauczycieli oraz rodziców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX