Suchanowska Joanna, Praca nadliczbowa w niedziele i święta

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Praca nadliczbowa w niedziele i święta

Rozliczanie pracy w niedziele i święta bywa kłopotliwe. Przede wszystkim problemów może nastręczać czy taka praca, nawet wykonywana przez mniej niż 8 godzin, stanowi już pracę w godzinach nadliczbowych, a gdy pracownik przekroczył obowiązujący go dobowy wymiar czasu pracy - które godziny traktować jako pracę w nadgodzinach i z jakiego tytułu. Problem dodatkowo komplikują odmienne stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy i Sądu Najwyższego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX