Zawadzka-Filipczyk Paulina, PPK - w jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

PPK - w jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK

Sejm uchwalił 4.10.2018 r. ustawę o pracowniczych planach kapitałowych , które stanowią formę uzupełniającego oszczędzania na emeryturę związaną z zakładem pracy. Ustawa przewiduje stopniowe obejmowanie przepisami o pracowniczych planach kapitałowych, dalej PPK, wszystkich podmiotów zatrudniających na podstawie kryterium w postaci liczebności załogi. Niniejszy poradnik służy pomocą w ustaleniu momentu, w którym dany podmiot zatrudniający zostanie objęty obowiązkami związanymi z utworzeniem PPK.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX