Baranowska Izabela, PPK - co zmieniła Tarcza antykryzysowa 4.0

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

PPK - co zmieniła Tarcza antykryzysowa 4.0

Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., przewiduje rozwiązania, które mają na celu usprawnienie procesu wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego. O jakie rozwiązania chodzi?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX