Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 8 lutego 2017 r.
Autorzy:

Pozycja prawna banku jako wykonawcy usług transferu środków pieniężnych

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie pozycji prawnej banku jako realizatora transakcji płatniczych, która to pozycja uległa dość istotnym zmianom w następstwie wejścia w życie ustawy o usługach płatniczych. Artykuł zawiera omówienie tych zmian i ich krytyczną ocenę. Szczególną uwagę autorzy poświęcili kwestii zasad realizacji przez bank kierowanych do niego zleceń transferu środków pieniężnych oraz kwestii odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania takich zleceń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?