Pikor Danuta, Pozwolenie wodnoprawne - procedura uzyskania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Pozwolenie wodnoprawne - procedura uzyskania

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu stosownego postępowania. Komentarz omawia przebieg tego postępowania i czynności, które zakład zainteresowany uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego powinien wykonać w jego trakcie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX