Bednarczyk-Płachta Agnieszka, Pozwolenie na utworzenie studiów w okresie przejściowym wg ustawy 2.0

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Pozwolenie na utworzenie studiów w okresie przejściowym wg ustawy 2.0

Przepisy obowiązującej Konstytucji dla nauki zmieniają dotychczasowe zasady tworzenia kierunków studiów w szkołach wyższych. Kształcenie jest prowadzone na kierunkach, w dziedzinach i dyscyplinach, a poziom samodzielności w tworzeniu studiów na określonych kierunkach po zakończeniu okresu przejściowego w 2021 r. uzależniony będzie od posiadanej przez uczelnię kategorii naukowej w danej dyscyplinie. Zmianom uległy także wymagania dotyczące wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów, po zakończeniu okresu przejściowego.

W komentarzu zostały omówione kwestie związane z materialnoprawnymi aspektami i procedurą występowania z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na prowadzenie studiów oraz tworzeniem studiów w okresie przejściowym, tj. do końca 2021 r. Komentarz jest adresowany do rektorów, działów nauczania uczelni, prawników oraz innych osób odpowiedzialnych za przystosowanie uczelni do wykonywania zadań statutowych w oparciu o nowe zasady.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX