Bursztynowicz Michał, Pozwolenie czy zgłoszenie - nowa kwalifikacja robót budowlanych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Pozwolenie czy zgłoszenie - nowa kwalifikacja robót budowlanych

Dnia 19 września 2020 r. wejdzie w życie duża nowelizacja ustawy-Prawo budowlane. Przepisy dotyczące procedury zgłoszenia zostały w niej sformułowane w zasadzie od nowa. W komentarzu omówiono nowe regulacje a także wskazano co ulegnie zmianie, a które instytucje będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX