Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC - OpenLEX

Grajewski Artur, Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dokonana ustawą z 4 lipca 2019 r. wśród wielu nowych rozwiązań wprowadziła również, znaną procedurze karnej (bezskuteczność pisma) i administracyjnej (pozostawienie podania bez rozpoznania), instytucję pozostawienia pisma bez dalszych czynności. Uzasadnieniem dla wprowadzenia tej zmiany było przeciwdziałanie obstrukcji procesowej stron, które swoimi czynnościami powodowały niejednokrotnie wydatne wydłużenie procesu, składając np. liczne zażalenia lub wnioski, które wymagały reakcji ze strony sądu w postaci wydania określonego orzeczenia lub zarządzenia. To z kolei pozwalało stronie składać kolejne środki zaskarżenia lub wnioski, uniemożliwiając sądowi merytoryczne rozpoznanie sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX