Janczukowicz Krzysztof, Pozostawienie ofiary bez pomocy - konsekwencje w zakresie odpowiedzialności karnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Pozostawienie ofiary bez pomocy - konsekwencje w zakresie odpowiedzialności karnej

Niniejszy komentarz dotyczy sytuacji, w których sprawca czynu zabronionego stosuje przemoc wobec ofiary, doprowadza ją do stanu, w którym wymagane jest udzielenie jej pomocy, po czym pozostawia ją w takim właśnie stanie. Z punktu widzenia odpowiedzialności karnej sytuacja ta nie jest jednoznaczna.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX