Motawski Jacek, Pozew adhezyjny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2015 r.
Autor:

Pozew adhezyjny

Jednym ze sposobów wykorzystania instrumentów prawa karnego do windykacji należności jest pozew adhezyjny. Zasadniczą różnicą w stosunku do pozwu składanego w ramach postępowania cywilnego jest to, że sąd karny rozpoznaje przedmiotowe powództwo niejako równolegle, bazując na ustaleniach poczynionych w związku z popełnionym przestępstwem. Oczywiście, aby w ogóle móc wystąpić z powództwem adhezyjnym konieczne jest co najmniej znaczne uprawdopodobnienie popełnienia przestępstwa, albowiem tylko rozpoznanie sprawy przez sąd, umożliwia zasądzenie roszczenia. Dlatego też koniecznym jest, aby postępowanie przygotowawcze zakończyło się i wniesiony został akt oskarżenia do sądu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX