Pozasądowe metody rozstrzygania sporów między lekarzem a świadczeniobiorcą – mediacja, odpowiedzialność gwarancyjna i... - OpenLEX

Śliwka Marcin, Pozasądowe metody rozstrzygania sporów między lekarzem a świadczeniobiorcą – mediacja, odpowiedzialność gwarancyjna i ubezpieczeniowa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pozasądowe metody rozstrzygania sporów między lekarzem a świadczeniobiorcą – mediacja, odpowiedzialność gwarancyjna i ubezpieczeniowa

Komentarz omawia pozasądowe metody rozstrzygania sporów między osobami, które doznały szkód medycznych a podmiotami prowadzącymi szpitale lub osobami wykonującymi zawody medyczne. W opracowaniu przedstawiono przesłanki odpowiedzialności cywilnej oraz zawodowej. Opisano także odpowiedzialność gwarancyjną i ubezpieczeniową oraz instytucję mediacji. Komentarz omawia podstawowe założenia nowego systemu kompensacji szkód wynikających ze zdarzeń medycznych. Nowy tryb miał ułatwić uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia. Komentarz wskazuje na podstawowe wady nowej regulacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX