Pozarolnicza działalność gospodarcza a inne tytuły do ubezpieczeń - OpenLEX

Kozłowska Małgorzata, Pozarolnicza działalność gospodarcza a inne tytuły do ubezpieczeń

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 17 września 2021 r.
Autor:

Pozarolnicza działalność gospodarcza a inne tytuły do ubezpieczeń

Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy niej może stanowić jeden z dwóch lub więcej tytułów do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub wykonująca współpracę może jednocześnie pozostawać w stosunku pracy, może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej rodzącej obowiązek ubezpieczeń, może prowadzić także inne rodzaje działalności pozarolniczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX