Melezini Andrzej, Pozapodatkowy zakres kontroli skarbowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor:

Pozapodatkowy zakres kontroli skarbowej

Poza postępowaniami kontrolnymi w zakresie podatkowym, organy kontroli skarbowej podejmują również różnego rodzaju działania kontrolne, do których umocowane są na podstawie ustawy o kontroli skarbowej. Rozszerzenie uprawnień kontroli skarbowej przez ustawodawcę powoduje jednak, że kontrola skarbowa stała się instytucją multikontrolną, która często podejmuje działania niekoniecznie związane z celem do jakiego została powołana.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX