Pozapłacowe formy wynagrodzeń - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Pozapłacowe formy wynagrodzeń

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pozapłacowe formy wynagrodzeń

Omówiono zagadnienia związane z pozapłacowymi formami wynagrodzeń stosowanymi w firmie w aspekcie tendencji do upraszczania struktury wynagrodzeń i liczby ich składników. Przedstawiono zasady przeprowadzania badań nt. aktualnych systemów wynagradzania i ich funkcjonowania w firmie. Podano przykład ankiety do badania preferencji pracowników co do świadczeń dodatkowych i ich oddziaływania motywacyjnego. Przedstawiono również przykład arkusza wynagrodzenia pakietowego dla indywidualnego pracownika oraz elementy systemu świadczeń dodatkowych i ich znaczenie w polskich warunkach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX