Pozalimitowe umowy na czas określony - obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy - OpenLEX

Kryczka Sebastian, Pozalimitowe umowy na czas określony - obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pozalimitowe umowy na czas określony - obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy

Od dnia 22 lutego 2016 r. obowiązują nowe przepisy regulujące kwestie umów na czas określony. Wprowadzono limity dotyczące zarówno liczby dopuszczalnych umów terminowych jak również łączny maksymalny czas ich trwania. Obostrzenia te nie są jednak bezwzględnie obowiązujące w każdej sytuacji. Przepisy uwzględniają bowiem przypadki szczególne, których wystąpienie pozwoli pracodawcy na odstąpienie od stosowania limitów umów na czas określony – zarówno co do ich liczby jak i czasu trwania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX