Powstawanie zobowiązań podatkowych w drodze doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego - OpenLEX

Borszowski Paweł, Powstawanie zobowiązań podatkowych w drodze doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Powstawanie zobowiązań podatkowych w drodze doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

W komentarzu omówiono zagadnienia powstawania zobowiązań podatkowych w drodze doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Autor opisuje poszczególne elementy składające się na proces ,,powstawania’’ decyzji ustalającej (złożenie deklaracji, ustalenie wysokości zobowiązania przez organ podatkowy, doręczenie decyzji) na przykładzie podatku od nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX