Jabłoński Mariusz, Powstanie obowiązku podatkowego w VAT przy refakturowaniu usług

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Powstanie obowiązku podatkowego w VAT przy refakturowaniu usług

W praktyce często się zdarza, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą dokonują czynności polegających na odsprzedaży usług, zwanych również refakturowaniem. Jednym z problemów trudniejszych do rozwiązania, które w związku z tym się pojawiają, jest prawidłowe ustalenie przez podmiot wystawiający tzw. refakturę momentu powstania obowiązku podatkowego. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną zasady ustalania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy refakturowaniu usług.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX