Marciniak Jarosław, Powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy

Komentarz dotyczy powołanie - specyficzne i najbardziej ograniczającej uprawnienia pracowników podstawy nawiązania stosunku pracy. W opracowaniu omówiono m.in. charakter instytucji powołania, podmioty stosunku pracy powstałego na podstawie powołania, osoby, których może dotyczyć powołanie, jak również formę i ramy czasowe powołania w kontekście prawno-pracowniczym. Na zakończenie omówiono najważniejsze kwestie związane z odwołaniem pracowników. Zagadnienia te zilustrowano praktycznymi przykładami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX