Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Powództwo wrongful birth

Komentarz poświęcony został zagadnieniu skargi wrongful birth, czyli przypadków, w których rodzice dziecka wnoszą powództwo przeciwko lekarzowi, który w następstwie swego niedbalstwa doprowadził do urodzenia się dziecka z wadami genetycznymi lub innym rodzajem ciężkich uszkodzeń. Niezbędnym warunkiem posłużenia się tytułowym powództwem jest zaistnienie związku przyczynowego między niedbalstwem lekarza a faktem urodzenia się chorego dziecka. Tematykę scharakteryzowano w oparciu o orzecznictwo sądów zagranicznych i polskich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?