Kosieradzki Tomasz, Piekarz Radosław, Powiązania warunkujące konieczność sporządzania dokumentacji cen transferowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autorzy:

Powiązania warunkujące konieczność sporządzania dokumentacji cen transferowych

Cena transferowa definiowana jest jako rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy (art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, art. 23m ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT). Nie można mówić o cenach transferowych bez ustalenia czy mamy do czynienia z istniejącym powiązaniem. Pojęcie powiązań nie może być odczytywane w sposób dowolny. Przepisy ustawowe w szczegółowy wskazują przypadki występowania powiązań. Ustalenie, czy dane podmioty spełniają wskazane przez ustawodawcę warunki, daje odpowiedź na pytanie, czy istnieje potencjalny obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Potencjalny – ponieważ istnieje dodatkowy warunek dla powstania obowiązku dokumentacyjnego: transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi muszą osiągnąć odpowiednią wartość.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX