Potrącenie z wynagrodzenia za pracę - OpenLEX

Skoczyński Jacek, Potrącenie z wynagrodzenia za pracę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Potrącenie z wynagrodzenia za pracę

Potrącenie wynagrodzenia za pracę polega na zatrzymaniu przez pracodawcę części należnego pracownikowi wynagrodzenia na pokrycie własnej wierzytelności wobec niego albo w wyniku zajęcia wynagrodzenia pracownika w sądowym lub administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX