Skibińska Małgorzata, Potrącenia z zasiłku chorobowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Potrącenia z zasiłku chorobowego

Komornik egzekucję z majątku dłużnika może prowadzić zarówno z wynagrodzenia za pracę, jeśli dłużnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z wynagrodzenia należnego z tytułu umowy cywilnoprawnej, jeśli dłużnik jest zatrudniony w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o dzieło oraz innych przyznanych świadczeń, którymi mogą być np. zasiłki chorobowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX