Poszukiwanie i odnalezienie majątku dłużnika - OpenLEX

Habryn-Chojnacka Ewa, Poszukiwanie i odnalezienie majątku dłużnika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Poszukiwanie i odnalezienie majątku dłużnika

Komentarz prezentuje zagadnienie poszukiwania i odnalezienia majątku dłużnika. Autorka opisuje zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczące czynności prowadzących do ustalenia majątku dłużnika, wskazując na ustawowe określenie ich kolejności. Komentarz opisuje również zmiany w zakresie opłat za poszukiwanie majątku dłużnika, poszerzone możliwości dostępu komorników do rejestrów i innych źródeł informacji oraz zwiększony zakres informacji udzielanych komornikom przez banki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX