Poświadczenie odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem - OpenLEX

Celiński Dariusz, Poświadczenie odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Poświadczenie odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

Spośród czterech rodzajów poświadczeń określonych w art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie wymienione w pkt 2) poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem jest chyba najczęściej występującym w obrocie prawnym. Pozornie czynność ta jest zupełnie prosta, jednak w praktyce notarialnej pojawia się wiele sytuacji wymagających od notariusza szczególnego zaangażowania, zwłaszcza wobec wprowadzenia elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem (art. 97 § 2 pr. not.). Niniejszy komentarz poświęcony jest praktycznym aspektom tego poświadczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX