Marciniak Jarosław, Poświadczenie bezpieczeństwa - warunek dopuszczenia do pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Poświadczenie bezpieczeństwa - warunek dopuszczenia do pracy

W ramach procedur zatrudnienia w sektorze publicznym często dokonywane jest postępowanie sprawdzające, mające przede wszystkim na celu ustalenie czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy i może uzyskać dostęp do informacji niejawnych. W przypadku niektórych stanowisk wymagane jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa. Takie poświadczenie posiadają byli pracownicy lub osoby zatrudnione w innym urzędzie pracownicy administracji państwowej. Należy przy tym pamiętać, że brak poświadczenia nie jest przeszkodą do przystąpienia do naboru. Kandydat musi w takiej sytuacji dołączyć do dokumentów oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu, które rozpoczyna się z chwilą wyłonienia kandydata podczas naboru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX