Zimna Tamara, Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu (w tym na COVID-19)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualny
Autor:

Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu (w tym na COVID-19)

Artykuł omawia sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu. Wskazano zakaz świadczenia usług pogrzebowych na terenie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, omówiono zasady stwierdzania zgonu i przeprowadzania w razie konieczności sekcji zwłok w szpitalu, a także skierowania zwłok do chłodni oraz przygotowania zwłok do wydania. Przedstawiono również zakaz pobierania opłat za czynności przygotowania zwłok do wydania osobie uprawnionej do ich pochowania, postępowanie w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej, sposób postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności w szpitalu oraz procedurę przekazania zwłok do celów dydaktycznych i naukowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX