Rzewuski Maciej, Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji KPC

Podstawowym celem postępowania zażaleniowego jest zapewnienie stronom możliwości weryfikacji postanowienia (zarządzenia) wydanego przez sąd (przewodniczącego) w pierwszej, a niekiedy także w drugiej instancji. Cel ten koresponduje z konstytucyjną zasadą dwuinstancyjności postępowania sądowego. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne zmiany w zakresie postępowania zażaleniowego, które w zamierzeniu ustawodawcy, winny doprowadzić do szybszego i sprawniejszego rozpoznawania środków odwoławczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy