Grzegrzółka Robert, Postępowanie z pacjentem z zakażeniem/podejrzeniem zakażenia małpią ospą

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie z pacjentem z zakażeniem/podejrzeniem zakażenia małpią ospą

Komentarz praktyczny ma na celu kompleksowe przedstawienie procedury postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym ospą małpią oraz związanych z tym obowiązków personelu medycznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX