Lewandowski Tomasz, Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności

Komentarz zawiera omówienie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz judykaturę starano się wskazać najczęściej spotykane w praktyce problemy i sposoby ich rozwiązywania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX