Postępowanie w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego - krok po kroku - OpenLEX

Fiktus Paweł, Postępowanie w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego - krok po kroku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego - krok po kroku

Moment zakończenia robót budowlanych nie stanowi definitywnego końca procesu budowlanego. Mimo że roboty budowlane, na które uzyskano zgodę właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, zostały faktycznie zakończone, przed inwestorem kolejne postępowanie, a mianowicie dotyczące udzielenia pozwolenia na użytkowanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX