Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego - krok po kroku

1.Wstęp

Moment zakończenia robót budowlanych nie stanowi definitywnego końca procesu budowlanego. Mimo że roboty budowlane, na które uzyskano zgodę właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, zostały faktycznie zakończone, przed inwestorem kolejne postępowanie, a mianowicie dotyczące udzielenia pozwolenia na użytkowanie.

Ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud. – nie zawiera definicji pozwolenia na użytkowanie. Przykładowo, w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie zawartej w wyroku z 25.07.2017 r., II SA/Ol 417/17, LEX nr 2347085, z uwagi na brak definicji pozwolenia na użytkowanie stwierdzenie, czy w danym przypadku ma miejsce przystąpienie do użytkowania, zależy od dokonanych ustaleń w konkretnej sprawie. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego należy rozumieć jako rozpoczęcie korzystania, używania przynajmniej części obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w pozwoleniu na budowę. Słusznie więc przyjmuje się, że przystąpienie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację