Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - kwestie proceduralne - OpenLEX

Ratajszczak Artur, Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - kwestie proceduralne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - kwestie proceduralne

Wstęp

Z dniem 22.08.2018 r. weszła w życie ustawaz 5.07.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – dalej u.u.p.r.i., która określa zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także standardy ich lokalizacji i realizacji. Ustawa zakłada wprowadzenie szczególnych zasad lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, których celem jest przyspieszenie przebiegu procesu inwestycyjnego. Zmniejszenie obciążeń administracyjnoprawnych związanych z realizacją wspomnianych inwestycji ma doprowadzić, zgodnie z intencją ustawodawcy, do ograniczenia istotnych ryzyk inwestycyjnych, a tym samym zwiększyć możliwość przygotowania takich inwestycji oraz ich przeprowadzenia w sposób sprawny i efektywny. Ma to związek z tym, że na koszty budowy istotny wpływ mają regulacje dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego, powodujące wydłużenie okresu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX