Florkiewicz Ewa, Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 maja 2017 r.
Autor:

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć

Artykuł omawia postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. Autor prezentuje tu poszczególne etapy przedmiotowej procedury, wyjaśniając przy tym wszelkie kwestie, które mogą budzić wątpliwości interpretacyjne. Materiał ten może być polecany zarówno praktykom (pracownikom urzędów administracji publicznej odpowiedzialnych za kwestie związane z ocenami oddziaływania na środowisko), jak i inwestorom przystępującym do realizacji przedsięwzięć zaliczonych do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX