Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Postępowanie w przypadku znalezienia dowodu osobistego

Ustalenie postępowania związanego z utratą dowodu osobistego musiało uwzględniać również zdarzenie odnalezienia go przez osobę trzecią. Jeżeli bowiem posiadacz dowodu osobistego zgłosi jego utratę, a następnie odnajdzie dowód, ponieważ okaże się, że jednak nie został on przez niego zagubiony, dowodem tym nie może się już posługiwać. W myśl przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych – dalej u.d.o. – jest on nieważny. Należało jednak opracować proceduralny aspekt postępowania z tymże dokumentem, gdy zostanie on odnaleziony przez osobę trzecią. Zasady te opisują przepisy zawarte w art. 49 u.d.o.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?