Gabriel-Węglowski Michał, Postępowanie w celu uchylenia immunitetu prokuratora oraz sędziego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 3 marca 2016 r.
Autor:

Postępowanie w celu uchylenia immunitetu prokuratora oraz sędziego

Immunitety prokuratorski oraz sędziowski sędziów różnych sądów i trybunałów stanowią ważną gwarancję niezależności i niezawisłości osób pełniących te funkcje w realizacji zadań przewidzianych przez Konstytucję RP i ustawy. Stąd wynikają szczególne zasady uchylenie tych immunitetów, umożliwiającego pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, a także pozbawienie wolności. Opracowanie wskazuje tryb procedowania w przedmiocie ich uchylenia (skupiając się na najczęściej występujących w praktyce przypadkach dotyczących prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury oraz sędziów sądów powszechnych) oraz niektóre zagadnienia związane z problematyka zasadności rozstrzygnięcia o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX