Postępowanie upominawcze - OpenLEX

Habryn-Chojnacka Ewa, Postępowanie upominawcze

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 września 2021 r.
Autor:

Postępowanie upominawcze

Komentarz przedstawia postępowanie upominawcze. Autorka opisuje właściwość sądu w tym postępowaniu, sprawy, w jakich można domagać się wydania nakazu zapłaty oraz elementy, jakie powinien zawierać pozew o wydanie nakazu zapłaty. Komentarz prezentuje orzeczenia sądu, jakie mogą być wydane na skutek wniesienia pozwu w tym trybie, a także skutki, jakie wywołuje nakaz zapłaty przed uprawomocnieniem i po uprawomocnieniu. Komentarz przedstawia również możliwości obrony pozwanego przed nakazem, w szczególności zasady i wymogi złożenia sprzeciwu i konsekwencje jego złożenia. Komentarz prezentuje zmiany, jakie zostaną wprowadzone w postępowaniu upominawczym od dnia 07 lutego 2020 r. w związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX