Postępowanie szpitala z płodem obumarłym w różnych okresach trwania ciąży a prawa pacjentów (rodziców) - OpenLEX

Lenczowska - Soboń Katarzyna, Postępowanie szpitala z płodem obumarłym w różnych okresach trwania ciąży a prawa pacjentów (rodziców)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor:

Postępowanie szpitala z płodem obumarłym w różnych okresach trwania ciąży a prawa pacjentów (rodziców)

Postępowanie przez podmiot leczniczy w sytuacji śmierci dziecka nienarodzonego jest zagadnieniem wysoce kontrowersyjnym i budzi wiele wątpliwości natury prawnej. Przepisy prawne nie zawsze jasno wskazują, jakie obowiązki ciążą na placówce medycznej, jakie prawa pacjenta przysługują rodzicom dziecka oraz jakie są konsekwencje prawne związane z narodzeniem martwego dziecka (w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej). Niniejsze opracowanie porusza najistotniejsze kwestie w tej tematyce oraz w kazuistyczny sposób przybliża najważniejsze regulacje prawne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX