Misiejko Adrian, Postępowanie skargowe w przypadku braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie skargowe w przypadku braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Od 6.09.2021 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotyczące regulacji postępowania skargowego. Na ich mocy osoby ze szczególnymi potrzebami uzyskają nowe instrumenty prawne ułatwiające ochronę ich interesów, a podmioty publiczne będą musiały uwzględnić ryzyko nałożenia na nie grzywny celem przymuszenia do realizacji wymogów określonych prawem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX