Biała Monika, Postępowanie rozpoznawcze oraz odwoławcze po reformie kpc w praktyce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Postępowanie rozpoznawcze oraz odwoławcze po reformie kpc w praktyce

Ustawą z 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono szereg zmian, zarówno w postępowaniu rozpoznawczym, jak i odwoławczym. W komentarzu praktycznym znajdują się odpowiedzi na występujące w praktyce w tym zakresie pytania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX