Postępowanie przed sądem pracy - OpenLEX

Szymański Kamil, Postępowanie przed sądem pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 21 sierpnia 2012 r.
Autor:

Postępowanie przed sądem pracy

Na tle zatrudnienia, a także w związku z wykonywaniem uprawnień lub obowiązków wynikających ze stosunku pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem może dochodzić do konfliktów oraz różnych sporów. Spory te, nie zawsze udaje się rozwiązać polubownie. Dlatego strony stosunku pracy niejednokrotnie zmuszone są poddać zaistniały spór do rozstrzygnięcia niezawisłemu i bezstronnemu sądowi. Prawomocne orzeczenie sądu, które jest korzystne dla danej strony umożliwia na późniejszym etapie wyegzekwowanie określonego świadczenia lub obowiązku za pomocą przymusu państwowego. Niniejszy komentarz ukazuje specyfikę postępowania sądowego z zakresu prawa pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX