Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym - OpenLEX

Chojnacka-Kucharska Beata, Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym

Sądom dyscyplinarnym powierzono rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych. Choć postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne, to przed sądem dyscyplinarnym przy sądzie apelacyjnym jako sądem pierwszej instancji przeprowadzane jest postępowanie mające na celu rozstrzygnięcie o przedmiocie postępowania. Jest to niewątpliwie najistotniejszy etap postępowania dyscyplinarnego. Przed sądem pierwszej instancji przeprowadzane jest bowiem całe postępowanie dowodowe, a to właśnie dowody i ich ocena prowadzą do wydania rozstrzygnięcia o odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionego. Postępowanie odwoławcze ma natomiast charakter przede wszystkim kontrolny prawidłowości zapadłego rozstrzygnięcia i choć postępowanie dowodowe może być prowadzone także i na tym etapie postępowania sądowego, to jednak nie w takim samym zakresie jak przed sądem pierwszej instancji, a jego wynik uzależniony jest od trafności postawionych zarzutów odwoławczych. W postępowaniu pierwszoinstancyjnym obowiązują identyczne reguły dowodzenia jak w postępowaniu karnym, z pewnymi modyfikacjami dotyczącymi wykorzystania dowodów ze stosowania kontroli operacyjnej. Dążenie do szybkiego zakończenia postępowania znajduje wyraz w wielu terminach instrukcyjnych i konsekwencjach wynikających z ich niedochowania, które mają na celu wymuszenie na stronach intensywności w podejmowaniu działań czy to oskarżycielskich, czy obrończych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?