Postępowanie przed Sądem Antymonopolowym - OpenLEX

Gronowski Stanisław, Postępowanie przed Sądem Antymonopolowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 13 lipca 2007 r.
Autor:

Postępowanie przed Sądem Antymonopolowym

marzec 2000 r.

1. W świetle art. 30 ust. 2 od decyzji Prezesa URE służy odwołanie do Sądu Antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji. Natomiast w świetle art. 30 ust. 3 omawianej ustawy postępowanie w sprawach odwołań od tych decyzji toczy się przed Sądem Antymonopolowym według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Oznacza to, że postępowanie przez Sądem Antymonopolowym toczy się w trybie procesowym.

2. Zarówno art. 30 ust. 2 prawa energetycznego, art. 10 ust. 1ustawy antymonopolowej, jak i regulacje Kodeksu postępowania cywilnego nie zawierają wyraźnych zapisów dotyczących charakteru Sądu Antymonopolowego, a w szczególności czy przed tym sądem stosuje się przepisy odnoszące się do sądu pierwszej czy też drugiej instancji. W tym przedmiocie ujawniła się w orzecznictwie i doktrynie różnica poglądów. Kwestia ta ma istotne znaczenie praktyczne, a to z uwagi na znaczne w tym względzie odmienności w zakresie procedury...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX