Lewandowski Tomasz, Postępowanie przed organem odwoławczym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie przed organem odwoławczym

Komentarz praktyczny dotyczy postępowania przed organem odwoławczym w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Podczas omawiania wskazanego zagadnienia szczególną uwagę zwrócono na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako wskazówki do rozwiązywania powstałych w praktyce wątpliwości i problemów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX