Fortak-Karasińska Katarzyna, Podciechowska Anna, Postępowanie przed komisją etyki lekarskiej - prawa i obowiązki lekarza

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2015 r.
Autorzy:

Postępowanie przed komisją etyki lekarskiej - prawa i obowiązki lekarza

Niniejsze opracowanie zostało poświęcone omówieniu regulacji związanych z postępowaniami w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Autorka przedstawia dość skomplikowany system regulacji, porządkując liczne odesłania, skupiając się na prawach przysługujących lekarzowi obwinionemu w postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz nałożonych na niego obowiązków. Znajomość tych praw jest bardzo istotna, pozwala bowiem aktywnie uczestniczyć lekarzowi w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu, a także bronić się przed postawionymi zarzutami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX