Postępowanie pojednawcze po reformie KPC - OpenLEX

Skibińska Magdalena, Postępowanie pojednawcze po reformie KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie pojednawcze po reformie KPC

Celem niniejszego komentarza jest zaprezentowanie zmian dotyczących postępowania pojednawczego wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W odniesieniu tej instytucji rozszerzono właściwość sądu do złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, rozbudowano wymogi wniosku a także dodano rygor, pod jakim przewodniczący wzywa do jego uzupełnienia. Ponadto przesądzono, że ugoda sądowa jest załącznikiem do protokołu posiedzenia pojednawczego oraz dopuszczono możliwość rozliczenia kosztów wywołanych próbą ugodową nie tylko przez przyszłego powoda, ale także przez pozwanego, który wniósł odpowiedź na pozew, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX