Bartosiewicz Adam, Postępowanie odwoławcze w postępowaniu karnym skarbowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 kwietnia 2016 r.
Autor:

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu karnym skarbowym

Jednym ze standardów demokratycznego państwa prawnego jest dwuinstancyjność postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa. Kontrola sprawowana w ramach drugiej instancji powoduje bowiem minimalizację ewentualnych błędów popełnionych przez organy pierwszej instancji. Dwuinstancyjność postępowania jest niezwykle ważna w przypadku postępowania karnego, gdyż w tym przypadku rozstrzyga się o osobistej odpowiedzialności danego podmiotu. Także postępowanie karne w sprawach dotyczących przestępstw lub wykroczeń skarbowych zachowuje standard dwuinstancyjności. Komentarz niniejszy poświęcony jest zasadom prowadzenia postępowania przed drugą instancją.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access