Postępowanie odwoławcze w postępowaniu karnym skarbowym - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Postępowanie odwoławcze w postępowaniu karnym skarbowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 kwietnia 2016 r.
Autor:

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu karnym skarbowym

Jednym ze standardów demokratycznego państwa prawnego jest dwuinstancyjność postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa. Kontrola sprawowana w ramach drugiej instancji powoduje bowiem minimalizację ewentualnych błędów popełnionych przez organy pierwszej instancji. Dwuinstancyjność postępowania jest niezwykle ważna w przypadku postępowania karnego, gdyż w tym przypadku rozstrzyga się o osobistej odpowiedzialności danego podmiotu. Także postępowanie karne w sprawach dotyczących przestępstw lub wykroczeń skarbowych zachowuje standard dwuinstancyjności. Komentarz niniejszy poświęcony jest zasadom prowadzenia postępowania przed drugą instancją.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX